නපුරු සිතිවිල

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: නපුරු සිතිවිල
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් නලීම් මුහම්මද් ඉස්සදීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: අනුන් පිළිබඳ සිතේ හටගන්නා නරක සිතුවිලි යටපත් කර එය කෙමෙන් නැති කලේ නැත්නම් ඒව වචනයට සහ කයට ඇතුලුවී මහා විනාශයක් ඇති කරයි.
එකතු කළ දිනය: 2018-08-18
Short Link: http://IslamHouse.com/2827526
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
RDbB0seil2w?rel=0
2.
kavluhu teala ellezi juvesvisu fi sudurinnas_qtp.mp4
51.3 MB
Go to the Top