දෙමව්පියන් විඳිනා දුක

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: දෙමව්පියන් විඳිනා දුක
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් නලීම් මුහම්මද් ඉස්සදීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: මව්වරුන් දරුවන් දස මසක් කුසේ දරා බොහෝ දුක් වේදනා විඳ දරුවන් ඇති දැඩි කිරීමට කැප වෙති. එබැවින් දෙමවිපියන් වයස්ගත වීමෙන් පසු විශේෂයෙන් සැලැකීමට වගබලා ගනිමු.
එකතු කළ දිනය: 2018-08-18
Short Link: http://IslamHouse.com/2827520
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
ctv4m4ErTv4?rel=0
2.
kavluhu teala ve vessajnel insane bi validejhi hamelethu ummuhu vehnen_qtp.mp4
76.5 MB
Go to the Top