දෙමව්පියන් වෙනුවෙන් ඇප කැප වීම

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: දෙමව්පියන් වෙනුවෙන් ඇප කැප වීම
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් නලීම් මුහම්මද් ඉස්සදීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: දෙමව්පියන් වෙනුවෙන් කැප වීම උත්තරීතර ක්‍රියාවක් බව ඉස්ලාමය පෙන්වාදෙයි. ඔවුහු සිය දරුවන් හදා වඩා ඇති දැඩි කිරීමට වෙහෙස මහන්සි වූහ.
එකතු කළ දිනය: 2018-08-18
Short Link: http://IslamHouse.com/2827518
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
ShL4DJW7l5c?rel=0
2.
fe fihima fe dzahid_qtp.mp4
70.1 MB
Go to the Top