දෙමව්පියන්ට ඇපඋපස්ථාන කිරීම

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: දෙමව්පියන්ට ඇපඋපස්ථාන කිරීම
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් නලීම් මුහම්මද් ඉස්සදීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: ඉස්ලාමය විසින් දෙමව්පියන්ට ඇපඋපස්ථාන කිරීම අල්ලාහ් දෙවිඳුන්ට සමීප වීමේ මාර්ගයයි.ඒවා විස්තර කිරීම මෙහි අරමුණ වේ.
එකතු කළ දිනය: 2018-08-18
Short Link: http://IslamHouse.com/2827512
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
_9l0sI73GSc?rel=0
2.
Ve kul lehuma kavlen kerima_qtp.mp4
67.4 MB
Go to the Top