ලාඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ් යන්නෙහි අර්ථය

ඕඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: ලාඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ් යන්නෙහි අර්ථය
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් නලීම් මුහම්මද් ඉස්සදීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: අල්ලාහ් හැර වන්දනාමානය කිරීමට වෙන කිසිවෙකු නැත යන අධිෂ්ඨානයෙන් සිය ජීවිතයේ සි්‍යඵ කටයුතු ඉටුකිරීමෙන් කෙනෙකුට ලැබෙන සැනැසීම
එකතු කළ දිනය: 2018-08-15
Short Link: http://IslamHouse.com/2827507
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 1 )
1.
ලාඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ් යන්නෙහි අර්ථය
29.3 MB
: ලාඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ් යන්නෙහි අර්ථය.mp3
‍වෙනත්... ( 1 )
Go to the Top