ආගමික අධ්‍යාපනයේ වැදගත්කම

ඕඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: ආගමික අධ්‍යාපනයේ වැදගත්කම
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් නලීම් මුහම්මද් ඉස්සදීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: ආගමික අධ්‍යාපනය හැදෑරීම තුලින් ජීවිතය හොඳහැටි සකස්කර ගැනීමට හැක.
එකතු කළ දිනය: 2018-08-15
Short Link: http://IslamHouse.com/2827505
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 1 )
1.
ආගමික අධ්‍යාපනයේ වැදගත්කම
37.2 MB
: ආගමික අධ්‍යාපනයේ වැදගත්කම.mp3
Go to the Top