නබි තුමා පෙන්වා දුන් සලාත් ක්‍රමය

ඕඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: නබි තුමා පෙන්වා දුන් සලාත් ක්‍රමය
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් නලීම් මුහම්මද් ඉස්සදීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: සලාතය පස්මහ වගකීම්වලින් එකකි.එය නබි තුමා පෙන්වා දුන් ආකාරයට සහ කුර්ආනයේ උපදෙස් අනුව පමණක් ඉටු කිරීමෙන් මහඟු ප්‍රතිපල ලබාගැනීමට හැක.
එකතු කළ දිනය: 2018-08-15
Short Link: http://IslamHouse.com/2827503
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 1 )
1.
නබි තුමා පෙන්වා දුන් සලාත් ක්‍රමය
29.2 MB
: නබි තුමා පෙන්වා දුන් සලාත් ක්‍රමය.mp3
Go to the Top