හදීස් විවරණය

ඕඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: හදීස් විවරණය
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් නලීම් මුහම්මද් ඉස්සදීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: චේතනාව පිළිබඳ නබි තුමාගේ මධුර වදනක් විවරණය කිරීම
එකතු කළ දිනය: 2018-08-15
Short Link: http://IslamHouse.com/2827498
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 1 )
1.
හදීස් විවරණය
37.9 MB
: හදීස් විවරණය.mp3
Go to the Top