පිරිසිඳු චේතනා

ඕඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: පිරිසිඳු චේතනා
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් නලීම් මුහම්මද් ඉස්සදීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: අපේ යහපත් ක්‍රියා අල්ලාහ් දෙවියන් විසින් පිළිගනු ලබන්නේ අපේ චේතනා මුල් කරගෙනයි
එකතු කළ දිනය: 2018-08-15
Short Link: http://IslamHouse.com/2827496
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 1 )
1.
පිරිසිඳු චේතනා
21.4 MB
: පිරිසිඳු චේතනා.mp3
Go to the Top