සූරත් අෂ් ෂුඅරා

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: සූරත් අෂ් ෂුඅරා
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: සූරා අෂ් ෂුඅරා අංක 26 වාක්‍ය 1 – 227 දක්වා සිංහල පරිවර්තනය
එකතු කළ දිනය: 2018-07-22
Short Link: http://IslamHouse.com/2827423
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
සූරත් අෂ් ෂුඅරා
711.9 KB
Open: සූරත් අෂ් ෂුඅරා.pdf
2.
සූරත් අෂ් ෂුඅරා
6.6 MB
Open: සූරත් අෂ් ෂුඅරා.docx
Go to the Top