Ang Tunay na mesahe ni Hesus

Mga Video Ang Pang-kalahatang kard
Pamagat : Ang Tunay na mesahe ni Hesus
Wika: Tagalog
kabilang sa mga Babasahin ng:: Islamic Propagation Office in Rabwah
Maikling Paglalarawan: Isang napakahalagang paliwanag ukol sa tunay na mensahe ni Hesus sa wikang tagalog, naipaliwanag dito ang katotohanang tungkol sa pagkapropeta ni Hesus at bilang Sugo sa angkan ng Israel
Petsa ng Pagdagdag: 2017-11-25
Maiksing kawing: http://IslamHouse.com/2826061
Ang kard na ito ay isinalin sa mga sumusunod na wika: Arabic
Mga Nakakabit sa Pahina ( 2 )
1.
Tagalog_qtp.mp4
62.5 MB
2.
Jdp_Y-czsnQ?rel=0
Go to the Top