සූරාත් අල් හජ් 22

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: සූරාත් අල් හජ් 22
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: සූරා අල් හජ් 1 සිට 78 දක්වා වාක්‍යයන් හී පරිවර්තණය, සාරාංශය සහිතව
එකතු කළ දිනය: 2017-09-24
Short Link: http://IslamHouse.com/2825528
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 2 )
1.
සූරාත් අල් හජ් 22
833.5 KB
Open: සූරාත් අල් හජ් 22.pdf
2.
සූරාත් අල් හජ් 22
4.4 MB
Open: සූරාත් අල් හජ් 22.docx
Go to the Top