සූරා අන්බියා 21

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: සූරා අන්බියා 21
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: සූරා අන්බියා 1 සිට 112 දක්වා වාක්‍යයන් හී පරිවර්තණය, සාරාංශය සහිතව
එකතු කළ දිනය: 2017-09-24
Short Link: http://IslamHouse.com/2825526
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 2 )
1.
සූරා අන්බියා 21
847.5 KB
Open: සූරා අන්බියා 21.pdf
2.
සූරා අන්බියා 21
4.5 MB
Open: සූරා අන්බියා 21.docx
Go to the Top