සූරා මර්යම් 19

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: සූරා මර්යම් 19
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: සූරා අල් මර්යම් 1 සිට 98 දක්වා වාක්‍යයන් හී පරිවර්තණය, සාරාංශය සහිතව
එකතු කළ දිනය: 2017-09-18
Short Link: http://IslamHouse.com/2825469
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 2 )
1.
සූරා මර්යම් 19
825 KB
Open: සූරා මර්යම් 19.pdf
2.
සූරා මර්යම් 19
4.5 MB
Open: සූරා මර්යම් 19.docx
Go to the Top