මුස්ලිම් ස්ත්‍රියට ග්‍රන්ථයක්

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: මුස්ලිම් ස්ත්‍රියට ග්‍රන්ථයක්
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: සුල්ෆි හි පිහිටි තව්ඉය්යා ජාලිය්යාත්හි ශාඛාව
ප්‍රකාශකයා: ඇරයුම් හා සමාජ දැනුවත් කිරීම් සඳහා දායකත්ව කාර්යාලය - දුල්ෆි
කෙටි විස්තර: මුස්ලිම් ස්ත්‍රියට ග්‍රන්ථයක් නැමැති මෙම කුඩා ග්‍රන්ථය සවුදි අරාබියාවේ පිහිටි සුල්ෆි ඉස්ලාමීය මධ්‍යස්ථානය විසින් සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කළ එක් සංස්කරණයෙකි.මෙහි කාන්තාවගේ අයිතිවාසිකම් හා කාන්තාවන් හා සම්බන්ධ විශේෂ කරුණු කාරනා කිහිපයක් සාකඡ්චාවට බදුන් කර ඇත.
එකතු කළ දිනය: 2017-07-16
Short Link: http://IslamHouse.com/2823869
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 1 )
1.
මුස්ලිම් ස්ත්‍රියට ග්‍රන්ථයක්
1.2 MB
Open: මුස්ලිම් ස්ත්‍රියට ග්‍රන්ථයක්.pdf
Go to the Top