අඳුරෙන් එළියට

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: අඳුරෙන් එළියට
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: අබ්දුල් හකීම් මුහය්යද් දීන්
ප්‍රකාශකයා: ප්‍රකාශන හා බෙදාහැරීම් සඳහා වූ අධ්‍යාපනික පුවත් පත් කාර්යාලය
කෙටි විස්තර: අඳුරෙන් එළියට නැමැති පොත් පිංච ඉතා වටිනා පොත් පිංචකි.මෙහි කතුවරයා තමන්ඒක දේවත්වය වෙත පිවිසීමට හැකි වූයේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ මෙහිදි විග්‍රහ කර ඇත.
එකතු කළ දිනය: 2017-07-16
Short Link: http://IslamHouse.com/2823867
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 1 )
1.
අඳුරෙන් එළියට
2.5 MB
Open: අඳුරෙන් එළියට.pdf
Go to the Top