ඉස්ලාම් හැඳින්වීමක්

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාම් හැඳින්වීමක්
භාෂාව: සිංහල
ප්‍රකාශකයා: මදීනා නගරයේ අල්-බදීආ හි ඇරයුම් හා සමාජ දැනුවත් කිරීම් සඳහා දායකත්ව කාර්යාලය
කෙටි විස්තර: ඉස්ලාම් හැඳින්වීමක් නැමැති මෙම කෘතිය සවුදි අරාබියාවේ බදීආ නගරයෙහි පිහිටි ඉස්ලාමීය කැඳවීම් ආයතනය මඟින් සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කර ඇත.ඉස්ලාම් යනු කුමක්ද ,නබි මුහම්මද් යනු කවුරුන්ද , අල්කුර්ආනය යනු කුමක්ද යනාදී මූලික කරුණු කාරනා පිිළිබඳ මෙහි විග්‍රහ කර ඇත.
එකතු කළ දිනය: 2017-07-03
Short Link: http://IslamHouse.com/2823716
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 1 )
1.
كتاب مترجم إلى اللغة السنهالية، يحتوي على تعريف بالإسلام، والقرآن، والنبي محمد - صلى الله عليه وسلم -، وغيرها من المعلومات التي يحتاج إليها غير المسلم للتعرف على الإسلام.
3 MB
Open: كتاب مترجم إلى اللغة السنهالية، يحتوي على تعريف بالإسلام، والقرآن، والنبي محمد - صلى الله عليه وسلم -، وغيرها من المعلومات التي يحتاج إليها غير المسلم للتعرف على الإسلام..pdf
Go to the Top