ඉස්ලාම්හි යහපත් ගුණධර්ම

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාම්හි යහපත් ගුණධර්ම
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: සුල්ෆි හි පිහිටි තව්ඉය්යා ජාලිය්යාත්හි ශාඛාව
ප්‍රකාශකයා: ඇරයුම් හා සමාජ දැනුවත් කිරීම් සඳහා දායකත්ව කාර්යාලය - දුල්ෆි
කෙටි විස්තර: ඉස්ලාම්හි යහපත් ගුණධර්ම නැමැති මෙම කුඩා පොත් පිංච සවුදි අරාබියාවේ සුල්ෆි නගරයේ පිහිටි ඉස්ලාමීය කැඳවීම් මධ්‍යස්ථානය මඟින් සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කළ එක් සංස්කරණයකි.ඉස්ලාම් දහම විසින් මිනිසාට මඟ පෙන්වන ලද යහපත් ගුණධර්ම හා යහපත් ගති පැවතුම් පිළිබඳ මෙම පොතෙහි සඳහන් වේ.
එකතු කළ දිනය: 2017-07-03
Short Link: http://IslamHouse.com/2823714
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 1 )
1.
ඉස්ලාම්හි යහපත් ගුණධර්ම
1.3 MB
Open: ඉස්ලාම්හි යහපත් ගුණධර්ම.pdf
Go to the Top