ඉස්ලාම්හි නීතිරීතීන් හා සාරධර්ම

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාම්හි නීතිරීතීන් හා සාරධර්ම
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: සුල්ෆි හි පිහිටි තව්ඉය්යා ජාලිය්යාත්හි ශාඛාව
ප්‍රකාශකයා: ඇරයුම් හා සමාජ දැනුවත් කිරීම් සඳහා දායකත්ව කාර්යාලය - දුල්ෆි
කෙටි විස්තර: ඉස්ලාම් දහමෙහි තිබෙන නීති රීතීන් හා සාරධර්ම පිළිබඳ මෙහි කරුණු ඉදිරිපත් කර ඇත.චිත්ත පාරිශුද්ධය,දෙමාපියන්ට උපකාර කිරීම, අසැල්වැසියන්ගේ යුතුකම් වැනි ඉතා වැදගත් මාතෘකවන් මෙම කෘතියෙහි සඳහන් ය.
එකතු කළ දිනය: 2017-07-03
Short Link: http://IslamHouse.com/2823712
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 1 )
1.
ඉස්ලාම්හි නීතිරීතීන් හා සාරධර්ම
2.3 MB
Open: ඉස්ලාම්හි නීතිරීතීන් හා සාරධර්ම.pdf
Go to the Top