Annawawi

Mamaxxig le mara Bitaaka
qinwaana: Annawawi
Ux weeloosiyya: Annawawi edde yeqeeshem (631 - 676 hijri) : Usug al imaam abuu zakariyya , Yacyaa bin sharaf annawawi , Shaafiqi mazhabih fokkaaqeenitik numuk teena - yalli kaah racmatay - mango qaynatih ixxiga luk suge , kay mabla le maraa kee kaak baxsa le mari inkih kaa faylise , xayi num kee xex num inkih uggulte kay yab , mango ixxigal kitooba bicseh yen , kay kitooba : Sharcu saciic muslimiiy , Minhaaj attaalibiiniiy , Riyaadh assaaliciiniiy , Rawdhat attaalibiiniiy , Al azkaar kee Arbaqiin cadiisiiy , tohuk kalah tan kitooba.
Addition Date: 2017-06-16
Short Link: http://IslamHouse.com/2823465
amahat axawah tan mowduuqaata ( 1 )
Go to the Top