Casan ibraahiim macammakke

Mamaxxig le mara Bitaaka
qinwaana: Casan ibraahiim macammakke
Ux weeloosiyya: Sheek Casan Ibraahiim Qafar afat diini deeqo abaah qafar ummatta elle aninnaan rikel eddeey jabuutih addal kaxxam tantifiqe kay qasirwat , Qafar afat kitooba maqnisaanaamal abak raag leeh mango kitooba kinni qafar afat korseh yanim , ceelalloh: (Cisnul muslimiiy , Usuulussalaasaay , Adduruusul muhimma liqaammatil ummaay , Sifatul cajjii kee Duruusun fissowmi ) tamah Qafar afat korse kitoobaay kalah kaatu away maqnisiyyat kak yan kitoobay gaba kak kale kal yani le.
Addition Date: 2017-06-16
Short Link: http://IslamHouse.com/2823462
a bitaaka ahaak gubal tan afittet geetton: Qarab afa
Go to the Top