Жыхьэнэмэм и теплъэр

Articles Subject Information
Title: Жыхьэнэмэм и теплъэр
Language: Адыгэбзэ
Short Discription: Жыхьэнэмэм теухуа тхыгъэ, итхэм щыщ: жыхьэнэмэм и ц1эхэр, бжэуэ хэлъыр, гъэсын хуэхъунухэр, и маф1эм и къарур, абы хыхьэнухэр, абыхэм хьэзабу ятелъынухэр, я 1эпкълъэпкъым и инагъ хъунур, игъащ1эк1э абым къыхэнэнухэр.
Addition Date: 2017-04-25
Short Link: http://IslamHouse.com/2821744
This address categorized objectively under the following classifications
Translation of Subject Description: Хьэрыпыбзэ
Attachments ( 2 )
1.
Жыхьэнэмэм и теплъэр
757.3 KB
Open: Жыхьэнэмэм и теплъэр.pdf
2.
Жыхьэнэмэм и теплъэр
600.5 KB
Open: Жыхьэнэмэм и теплъэр.docx
Go to the Top