අල් කුර්ආන් සූරා බනු ඉස්රායිල්17-

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: අල් කුර්ආන් සූරා බනු ඉස්රායිල්17-
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: ජමාඅතුන් මිනල් උලමාඉ (විද්වතුන්ගෙන් පිරිසක්) - මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: සූරා බනු ඉස්රායිල් 1 සිට 111 දක්වා වාක්‍යයන් හී පරිවර්තණය, සාරාංශය සහිතව
එකතු කළ දිනය: 2017-04-18
Short Link: http://IslamHouse.com/2821454
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 2 )
1.
අල් කුර්ආන් සූරා බනු ඉස්රායිල්17-
847.3 KB
Open: අල්  කුර්ආන් සූරා බනු ඉස්රායිල්17-.pdf
2.
අල් කුර්ආන් සූරා බනු ඉස්රායිල්17-
4 MB
Open: අල්  කුර්ආන් සූරා බනු ඉස්රායිල්17-.docx
‍වෙනත්... ( 4 )
Go to the Top