හජ් කර්තව්‍ය ඉටුකරන ඔබට හසුනක්

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: හජ් කර්තව්‍ය ඉටුකරන ඔබට හසුනක්
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: මුහම්මද් අකීල් මුහම්මද් අමීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් නලීම් මුහම්මද් ඉස්සදීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: හජ්,උම්රා කර්තව්‍යන්හි උත්තම නබි (සල්) තුමාණෝ වැඩම නොකල හා වැඩම කල යුතු යැයි ප්‍රචාරය නොකරපු ස්ථාන බැහැ දැකීමෙන් වැළකී සිටීම යන මාතෘකාව යටතේ රචනා කළ පොත් පිංචයකි.මෙම මාතෘකාව හජ් හා උම්රා ඉටු කරන උදවීන් සඳහා ඉතා වැදගත් වනු ඇත.
එකතු කළ දිනය: 2017-03-11
Short Link: http://IslamHouse.com/2820258
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
හජ් කර්තව්‍ය ඉටුකරන ඔබට හසුනක්
650.9 KB
Open: හජ් කර්තව්‍ය ඉටුකරන ඔබට හසුනක්.pdf
2.
හජ් කර්තව්‍ය ඉටුකරන ඔබට හසුනක්
9 MB
Open: හජ් කර්තව්‍ය ඉටුකරන ඔබට හසුනක්.docx
Go to the Top