Cách Thức Tẩy Rửa Và Salah Dành Cho Người Bệnh

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Cách Thức Tẩy Rửa Và Salah Dành Cho Người Bệnh
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người viết: Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen
Dịch thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Hiệu đính: Mohamed Djandal
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Tờ bướm dạy cách thức tẩy rửa và hành lễ Salah dành cho người bị bệnh của cố tác giả Sheikh Muhammad bin Soleh Al-U’thaimeen.
Thêm vào ngày: 2017-03-04
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/2820102
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Cách Thức Tẩy Rửa Và Salah Dành Cho Người Bệnh
846.5 KB
: Cách Thức Tẩy Rửa Và Salah Dành Cho Người Bệnh.pdf
2.
Cách Thức Tẩy Rửa Và Salah Dành Cho Người Bệnh
4.6 MB
: Cách Thức Tẩy Rửa Và Salah Dành Cho Người Bệnh.docx
Go to the Top