Tiểu Sử Bốn Vị Imam Lớn - Imam Al- Shaafi-i’ -

Audio Giới thiệu chung
Chủ đề: Tiểu Sử Bốn Vị Imam Lớn - Imam Al- Shaafi-i’ -
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người thuyết trình: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Imam Al-Shaafi-i’ là vị Imam lớn của cộng đồng Islam, Imam được mệnh danh là người tái dựng lại hình ảnh đúng thực về Islam. Imam thuộc Qur’an, thông thạo Tajwid và Tafseer trước 8 tuổi. Imam là tấm gương tốt để tín đồ học tập và noi theo.
Thêm vào ngày: 2017-02-22
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/2819920
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Tiểu Sử Bốn Vị Imam Lớn - Imam Al- Shaafi-i’ - Phan 1
65.2 MB
: Tiểu Sử Bốn Vị Imam Lớn - Imam Al- Shaafi-i’ - Phan 1.mp3
2.
Tiểu Sử Bốn Vị Imam Lớn - Imam Al- Shaafi-i’ - Phan 2
23.2 MB
: Tiểu Sử Bốn Vị Imam Lớn - Imam Al- Shaafi-i’ - Phan 2.mp3
Xem thêm ( 3 )
Go to the Top