සූරා යූසුෆ් 1 සිට 111 දක්වා සිංහල පරිවර්තනය

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: සූරා යූසුෆ් 1 සිට 111 දක්වා සිංහල පරිවර්තනය
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: සූරා යූසුෆ් 1 සිට 111 දක්වා වාක්‍යයන් හී පරිවර්තණය, සාරාංශය සහිතව
එකතු කළ දිනය: 2017-02-14
Short Link: http://IslamHouse.com/2819404
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 2 )
1.
සූරා යූසුෆ් 1 සිට 111 දක්වා සිංහල පරිවර්තනය
1.1 MB
Open: සූරා යූසුෆ් 1 සිට 111 දක්වා සිංහල පරිවර්තනය.pdf
2.
සූරා යූසුෆ් 1 සිට 111 දක්වා සිංහල පරිවර්තනය
6.4 MB
Open: සූරා යූසුෆ් 1 සිට 111 දක්වා සිංහල පරිවර්තනය.docx
Go to the Top