Tawassul Được Phép Và Không Được Phép

Sách Giới thiệu chung
Chủ đề: Tawassul Được Phép Và Không Được Phép
Ngôn ngữ: Việt Nam
Tác giả: Abdullah bin Abdul Hameed Al-Asry
Dịch thuật: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa - Mohamed Djandal
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Tác giả nói: “...Đại đa số học giả trường phái Sunnah và Jama’ah đã đồng thuận rằng Tawassul là việc làm có qui định trong giáo lý Islam. Bằng chứng cho sự việc đó được khẳng định qua Qur’an và các Hadith xác thực. Tuy nhiên, một số tín đồ Muslim vẫn còn mập mờ chưa hiểu đúng về cách thức Tawassul được nêu trong Qur’an và Sunnah cũng như qua các hành động và sự thực hiện của thế hệ tín đồ Salaf. Những người này đã hiểu Tawassul theo các góc độ sai lệch, đi ngược lại với căn bản của Islam và sự hướng dẫn của Thiên sứ e. Họ lập luận và dẫn chứng cho sự ngộ nhận của họ bằng các Hadith kém xác thực cũng như các Hadith bịa đặt, thậm chí việc sai lệch của họ còn đi xa hơn nữa khi mà họ suy luận các câu Kinh Qur’an nói về Tawassul một cách sai lệch theo sự ngộ nhận của họ...”.
Thêm vào ngày: 2017-01-31
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/2819155
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Tawassul Được Phép Và Không Được Phép
830 KB
: Tawassul Được Phép Và Không Được Phép.pdf
2.
Tawassul Được Phép Và Không Được Phép
14.2 MB
: Tawassul Được Phép Và Không Được Phép.docx
Go to the Top