තෝරා ගත් රුවන් වැකි - වෙළුම් අංක 5 -

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: තෝරා ගත් රුවන් වැකි - වෙළුම් අංක 5 -
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: මුහම්මද් මුර්තළා ඉබ්නු ආඉෂ් මුහම්මද්
පරිවර්තනය: මුහම්මද් අකීල් මුහම්මද් අමීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් නලීම් මුහම්මද් ඉස්සදීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: මෙය සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කරන ලද පොත් පිංචකි.හදීස් අනූවක වාර්තාකරුවන්ගේ විස්තර හා උගත යුතු පාඩම් මෙහි අන්තර ගත වේ.
එකතු කළ දිනය: 2017-01-18
Short Link: http://IslamHouse.com/2818811
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
තෝරා ගත් රුවන් වැකි
1.6 MB
Open: තෝරා ගත් රුවන් වැකි.pdf
2.
තෝරා ගත් රුවන් වැකි
8.1 MB
Open: තෝරා ගත් රුවන් වැකි.docx
‍වෙනත්... ( 1 )
Go to the Top