Верувањето во Иса (Исус), алејхи селам

Categories through topics Subject Information
Title: Верувањето во Иса (Исус), алејхи селам
Short Discription: Оваа страница содржи бројни материјали кои го појаснуваат исламското верување поврзано со Божјиот пратеник и веровесник, Месих Иса син на Мерјем, алехи селам. Појаснети се фактите и тоа дека Исус како радосна вест го најавил доаѓањето на Божјиот пратеник, Мухамед, сал-лаллаху алејхи ве селем.
Материјалите се на дваесет и пет светски јазици
Short Link: http://IslamHouse.com/2817969
Go to the Top