කාන්තා පිරිසිදුකම

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: කාන්තා පිරිසිදුකම
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: මුහම්මද් ඉබ්නු සාලිහ් අල්-උසෙයිමිය්යීන්
පරිවර්තනය: මුහම්මද් නලීම් මුහම්මද් ඉස්සදීන්
විමර්ෂන කිරීම: අහ්මද් මුබාරක් මුහම්මද් මහ්දූම්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: දැරියක මල්වරවීමෙන් පසු ඇතිවන ඔසප් වීම මාසයකට වරක් සිදුවන බැවින්
මෙම විෂය සම්බන්ධව ප්‍රධාන පෙළේ ඉස්ලාමීය ශාස්ත්‍ර විශාරද අශ්ශෙයික් මුහම්මද් බින් සාලිහ් අල් උසයිමීන් (රහ්) විසින් අල්කුර්ආනය සහ හදීස් පදනම් කරගෙන කාන්තාවක් මෙම කාලය තුල අනිවාර්යයෙන්ම දැන ගතයුතු කරුණු විස්තර සහිතව පැහැදිලි කර ඇත.
එකතු කළ දිනය: 2016-10-27
Short Link: http://IslamHouse.com/2814931
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
කාන්තා පිරිසිදුකම
1.6 MB
Open: කාන්තා පිරිසිදුකම.pdf
2.
කාන්තා පිරිසිදුකම
7.9 MB
Open: කාන්තා පිරිසිදුකම.docx
Go to the Top