රෝගාතුර වූ සිත හා ඉස්ලාමීය ප්‍රතිකර්මය

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: රෝගාතුර වූ සිත හා ඉස්ලාමීය ප්‍රතිකර්මය
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: මුහම්මද් මක්දූම් ඉබ්නු අබ්දුල් ජබ්බාර්
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අකීල් මුහම්මද් අමීන්
කෙටි විස්තර: ශරීරය රෝගාතුරවනවාක් මෙන්ම සිත ද රෝගාතුර වෙයි. නිසි අයුරින් ඒ සඳහා ප්‍රතිකාර නොකළ විට එය විනාශ වී යන්නට විවිධ අවස්ථාවන් උදාවෙයි. නිරතුරුව රෝගී භාවයට පත්වන සිත් සුව කිරීම පිණිස ඉස්ලාම් පෙන්වා දෙන ක්‍රමවේදයක් වශයෙන් පස්වේල සලාතය, රමළාන් මාසයේ උපවාසය ඇතුළුව සියලු ඉස්ලාමීය වත්පිළිවෙත් පිහිටා ඇත. එම වගකීම් ක්‍රමවත් අයුරින් ඉටු කිරීම නිසි ප්‍රතිකාර සඳහා නියමිත වේලාවට බෙහෙත් බොනවාක් මෙනි.මෙය එම මාතෘකාව යටතේ ලියවුණු පොත් පිංචයකි.
එකතු කළ දිනය: 2016-10-27
Short Link: http://IslamHouse.com/2814929
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
රෝගාතුර වූ සිත හා ඉස්ලාමීය ප්‍රතිකර්මය
697 KB
Open: රෝගාතුර වූ සිත හා ඉස්ලාමීය ප්‍රතිකර්මය.pdf
2.
රෝගාතුර වූ සිත හා ඉස්ලාමීය ප්‍රතිකර්මය
9.2 MB
Open: රෝගාතුර වූ සිත හා ඉස්ලාමීය ප්‍රතිකර්මය.docx
Go to the Top