Khuyến Cáo - Trần Gian Là Cuộc Sống Tạm

Audio Giới thiệu chung
Chủ đề: Khuyến Cáo - Trần Gian Là Cuộc Sống Tạm
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người thuyết trình: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Bài thuyết giảng thứ sáu phân tích về giá trị thực của trần gian đối với Allah và vài hình ảnh vè cuộc sống của Thiên Sứ - cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người - trước đây.
Thêm vào ngày: 2016-10-17
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/2813922
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 1 )
1.
Khuyến Cáo - Trần Gian Là Cuộc Sống Tạm
66.1 MB
: Khuyến Cáo - Trần Gian Là Cuộc Sống Tạm.mp3
Xem thêm ( 4 )
Go to the Top