තව්හීද් හෙවත් ඒක දේව වාදය

ඕඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: තව්හීද් හෙවත් ඒක දේව වාදය
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් අකීල් මුහම්මද් අමීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: තව්හීද් හෙවත් ඒක දේව වාදය යන මාතෘකාව යටතේ විස්තර කිරීමක් මෙම හඬ පටයෙහි ඇත.
එකතු කළ දිනය: 2016-08-15
Short Link: http://IslamHouse.com/2809781
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 1 )
1.
තව්හීද් හෙවත් ඒක දේව වාදය
22 MB
: තව්හීද් හෙවත් ඒක දේව වාදය.mp3
Go to the Top