මුස්ලිම් වරයෙකු වන්නේ කෙ‍සේද ?

ඕඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: මුස්ලිම් වරයෙකු වන්නේ කෙ‍සේද ?
භාෂාව: සිංහල
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අකීල් මුහම්මද් අමීන්
කෙටි විස්තර: කවරෙකු හෝ ඉස්ලාම් දහමට ප්‍රවිශ්ඨවීමට කැමති නම් ඔහු කළ යුත්තේ කුමක්ද යන මාතෘකාව යටතේ මෙහිදි විස්තර කර ඇත.
එකතු කළ දිනය: 2016-08-15
Short Link: http://IslamHouse.com/2809779
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 1 )
1.
මුස්ලිම් වරයෙකු වන්නේ කෙ‍සේද ?
12.1 MB
: මුස්ලිම් වරයෙකු වන්නේ කෙ‍සේද ?.mp3
Go to the Top