ඉස්ලාම් දහමෙහි සුවීශේෂත්වයන්

ඕඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාම් දහමෙහි සුවීශේෂත්වයන්
භාෂාව: සිංහල
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අකීල් මුහම්මද් අමීන්
කෙටි විස්තර: මුස්ලිම් හෝ මුස්ලිම් නොවන පුද්ගලයෙකු ඉස්ලාම් දහමෙහි තිබෙන සුවිශේෂත්වයන් කුමක්ද යන්න දැනුවත් විය යුතුයි.එම මාතෘකාව මෙහිදී සාකච්ඡාවට බදුන් වී ඇත
එකතු කළ දිනය: 2016-08-15
Short Link: http://IslamHouse.com/2809777
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 1 )
1.
ඉස්ලාම් දහමෙහි සුවීශේෂත්වයන්
17.4 MB
: ඉස්ලාම් දහමෙහි සුවීශේෂත්වයන්.mp3
Go to the Top