ഇസ്ലാമും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും.

പുസ്തകങ്ങള് ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ഇസ്ലാമും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും.
ഭാഷ: ജാപനീസ്‌
എഴുതിയത്‌: അബ്ദുല്‍ റഹ്‌മാന്‍ അല്‍-ശീഹ
പരിഭാഷകര്‍: സഈദ് സാത്തു
പരിശോധകര്‍: അബ്ദുല്ലാഹ് മൈകി സാകാത
പ്രസാധകര്‍: www.islaamland.com
സംക്ഷിപ്തം: ഇസ്ലാമും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും.അതിനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളും ചര്ച്ച ചെയ്യുന്നു.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2016-06-28
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/2807420
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ജാപനീസ്‌ - അറബി - ഇംഗ്ലീഷ്
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 2 )
1.
イスラームにおける人権と そこに蔓延する誤解
7.7 MB
: イスラームにおける人権と そこに蔓延する誤解.pdf
2.
イスラームにおける人権と そこに蔓延する誤解
4.2 MB
: イスラームにおける人権と そこに蔓延する誤解.doc
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

目録

 

はじめに

イスラームと、人生における五つの基本的ニーズの保護

イスラームにおける「平等」       

イスラームにおける五つの基本的人権

1. 宗教の保護        

2. 生命の保護

3. 理性の保護        

4. 尊厳・家族・子孫の保護        

5. 財産の保護        

 

イスラームにおける権利と義務

1. 全能なる神の権利

2. 預言者ムハンマドの権利        

3. その他の使徒と預言者の権利

4. 両親の権利        

5. 妻に対する夫の権利    

6. 夫に対する妻の権利    

7. 子供の権利        

8. 親戚の権利        

 

公的な権利と義務   

1. 統治者の民衆に対する権利    

2. 統治される側の権利    

3. 隣人の権利        

4. 友人の権利        

5. 客人の権利        

6. 経済的弱者の権利        

7. 被雇用者の権利

8. 雇用者の権利    

9. 動物の権利

10. 植物や環境の権利

11. その他諸々の権利

 

イスラームにおける法体系           

イスラームにおけるヒスバ(監査体系)           

イスラーム的人権宣言       

イスラームにおける人権に関する誤解の数々   

イスラーム法に関する誤解への回答       

非ムスリムの権利に関する誤解への回答           

イスラーム的刑罰に関する誤解への回答           

棄教に関する誤解への回答           

ムスリムと非ムスリム間の結婚に関する誤解への回答           

奴隷制の誤解への回答       

まとめ           

Go to the Top