ನಿಜವಾದ ತವಕ್ಕುಲ್

ಫತ್ವಾಗಳು ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ನಿಜವಾದ ತವಕ್ಕುಲ್
ಭಾಷೆ : ಕನ್ನಡ
ಇಫ್ತಾ : ಸಾಲಿಹ್ ಇಬ್ನ್ ಫೌಝಾನ್ ಅಲ್ ಫೌಝಾನ್
ಅನುವಾದ : ಮುಹಮ್ಮದ್ ಹಂಝ ಪುತ್ತೂರು
ಪರಿಶೀಲನೆ : ಅಬ್ದುಸ್ಸಲಾಮ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ
ಪ್ರಕಾಶಕರು : ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ವಿದೇಶೀಯರ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿರುವ ಸಹಕಾರ ಕಛೇರಿ, ರಬ್ವಃ old.islamhouse.com
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ: ಈ ಫತ್ವಾ ತವಕ್ಕುಲ್ ಮಾಡುವುದರ ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತವಕ್ಕುಲ್ ಮಾಡಿದವನಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೃದಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನೂ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ : 2016-06-25
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕೊಂಡಿ: http://IslamHouse.com/2807305
ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯು ವಿಷಯಾಧಾರಿತವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಈ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ: ಅರೇಬಿಕ್
ಲಗತ್ತುಗಳು ( 2 )
1.
ನಿಜವಾದ ತವಕ್ಕುಲ್
589 KB
Open: ನಿಜವಾದ ತವಕ್ಕುಲ್.pdf
2.
ನಿಜವಾದ ತವಕ್ಕುಲ್
4.9 MB
Open: ನಿಜವಾದ ತವಕ್ಕುಲ್.docx
Go to the Top