Truyện Từ Qur’an - Hai Người Bạn & Hai Ngôi Vườn

Audio Giới thiệu chung
Chủ đề: Truyện Từ Qur’an - Hai Người Bạn & Hai Ngôi Vườn
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người thuyết trình: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Truyện Từ Qur’an - Hai Người Bạn & Hai Ngôi Vườn: Kể về câu chuyện của hai người bạn thân một là Muslim người kia là Kaafir, cả hai đều được giàu có nhưng người Muslim đầu tư cho ngày sau còn người Kaafir đầu tư cho cuộc sống hiện tại và kết quả cũng trái ngược nhau.
Thêm vào ngày: 2016-03-28
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/2799794
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 1 )
1.
Truyện Từ Qur’an - Hai Người Bạn & Hai Ngôi Vườn
47 MB
: Truyện Từ Qur’an - Hai Người Bạn & Hai Ngôi Vườn.mp3
Xem thêm ( 11 )
Go to the Top