Giá Trị Tụng Niệm Allah

Audio Giới thiệu chung
Chủ đề: Giá Trị Tụng Niệm Allah
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người thuyết trình: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Giá Trị Tụng Niệm Allah: Đây là bài thuyết giảng thứ sáu, nhăc về việc hành đạo có những cách làm rất đơn giản, ai cũng có thể làm được, dù ở bất cứ đâu, đang làm gì cũng đều thực hiện được đó là tụng niệm Allah. Đổi lại giá trị cho lời tụng niệm đó lớn vô cùng.
Thêm vào ngày: 2016-03-28
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/2799788
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 1 )
1.
Giá Trị Tụng Niệm Allah
30.1 MB
: Giá Trị Tụng Niệm Allah.mp3
Xem thêm ( 1 )
Go to the Top