අල් ඉබාදහ් නොහොත් වත් පිළිවෙත් යනු කුමක්ද ?

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: අල් ඉබාදහ් නොහොත් වත් පිළිවෙත් යනු කුමක්ද ?
භාෂාව: සිංහල
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අකීල් මුහම්මද් අමීන්
කෙටි විස්තර: අල් ඉබාදහ් නොහොත් වත් පිළිවෙත් පිළිබඳ අල් කුර්අානය හා හදීස් තුලින් කෙටි හැඳින්වීමක් මෙම වීඩියෝ පටයෙහි විස්තර කර අැත.
එකතු කළ දිනය: 2016-03-19
Short Link: http://IslamHouse.com/2798690
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
ma ibadet_qtp.mp4
60.3 MB
2.
atlk23LwxWY?rel=0
Go to the Top