Tóm Lược Các Hình Thức Thờ Phượng

Sách Giới thiệu chung
Chủ đề: Tóm Lược Các Hình Thức Thờ Phượng
Ngôn ngữ: Việt Nam
Tác giả: Kholid bin Aly Al-Mushaiqeh
Dịch thuật: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Ông Khaalid Bin Ali Bin Muhammad Al-Moshaiqeh nói: “...Quả thật, một trong những kiến thức quí báu mang lại niềm tự hào cao nhất cũng như giúp thông suốt và thấu đáo giáo lý thức hành là hiểu rõ về Qur’an và Sunnah, nhận biết Halal (những điều được phép) và Haram (những điều không được phép), ngộ ra dụng ý và giá trị giáo lý Shari’ah. Vì nhu cầu hiểu biết thiết yếu về kiến thức này nên tôi viết cuốn sách tóm lược dựa trên các nền tảng từ Kinh Sách của Allah và Sunnah của Thiên sứ e cũng như đường lối của các vị Sahabah y với lối viết đơn giản, rõ ràng và dễ hiểu để tất cả mọi đối tượng và mọi tầng lớp có thể tiếp thu. Và tôi đã đặt tựa cho cuốn sách này là Tóm Lược Về Các Hình Thức Thờ Phượng...”.
Thêm vào ngày: 2016-03-04
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/2797166
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Tóm Lược Các Hình Thức Thờ Phượng
3.5 MB
: Tóm Lược Các Hình Thức Thờ Phượng.pdf
2.
Tóm Lược Các Hình Thức Thờ Phượng
17.6 MB
: Tóm Lược Các Hình Thức Thờ Phượng.docx
Go to the Top