Vài Giáo Lý Kết Hôn Của Islam

Audio Giới thiệu chung
Chủ đề: Vài Giáo Lý Kết Hôn Của Islam
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người thuyết trình: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Đây là bài thuyết giảng phân tích một số qui định Islam bắt buộc phải có khi quyết định kết hôn, đồng thời phản bác một số phong tục, truyền thống đi ngược giáo lý Islam.
Thêm vào ngày: 2016-02-29
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/2796507
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 1 )
1.
Vài Giáo Lý Kết Hôn Của Islam
39.8 MB
: Vài Giáo Lý Kết Hôn Của Islam.mp3
Go to the Top