Ma Lực Của Tiền Tài Và Chức Vụ

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Ma Lực Của Tiền Tài Và Chức Vụ
Ngôn ngữ: Việt Nam
Dịch thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Ma Lực Của Tiền Tài Và Chức Vụ: Bài thuyết giảng nói về hiểm họa của đồng tiền và chức vụ trong xả hội ngày nay, tuy nhiên, giá trị của con người không nằm ở tiền tài và chức vụ y đang có mà giá trị thật sự là y đã cống hiến gì cho tôn giáo Islam này. Bài thuyết giảng được trích từ Khutbah Sheikh Abdul Ghoni Al-Ruhaili
Thêm vào ngày: 2016-01-17
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/2789966
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Ma Lực Của Tiền Tài Và Chức Vụ
924.7 KB
: Ma Lực Của Tiền Tài Và Chức Vụ.pdf
2.
Ma Lực Của Tiền Tài Và Chức Vụ
6.2 MB
: Ma Lực Của Tiền Tài Và Chức Vụ.docx
Go to the Top