Con Người Tại Sao Tồn Tại, Rồi Sẽ Về Đâu ?

Audio Giới thiệu chung
Chủ đề: Con Người Tại Sao Tồn Tại, Rồi Sẽ Về Đâu ?
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người thuyết trình: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Bài viết phân tích về mục đích tồn tại của con người ở trần gian để làm gì? để ăn, để ngủ, để vui chơi ? Tất cả đều không, mục đích chính là để thờ phượng Đấng Tạo Hóa.
Thêm vào ngày: 2015-12-24
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/2786026
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 1 )
1.
Con Người Tại Sao Tồn Tại, Rồi Sẽ Về Đâu ?
18.5 MB
: Con Người Tại Sao Tồn Tại, Rồi Sẽ Về Đâu ?.mp3
Xem thêm ( 1 )
Go to the Top