Riyadh Al-Saaliheen (Những Ngôi Vườn Của Những Người Ngoan Đạo) Chương Nói Về Ai Vạch Ra Một Đường Lối Tốt Đẹp Hoặc Một Đường Lối Xấu

Sách Giới thiệu chung
Chủ đề: Riyadh Al-Saaliheen (Những Ngôi Vườn Của Những Người Ngoan Đạo) Chương Nói Về Ai Vạch Ra Một Đường Lối Tốt Đẹp Hoặc Một Đường Lối Xấu
Ngôn ngữ: Việt Nam
Tác giả: Abu Zakkariya Al-Nawawy
Dịch thuật: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Riyadh Al-Saaliheen (Những Ngôi Vườn Của Những Người Ngoan Đạo) Chương Nói Về Ai Vạch Ra Một Đường Lối Tốt Đẹp Hoặc Một Đường Lối Xấu: Đây là quyển sách nổi tiếng của cố Imam học giả chuyên Hadith Abu Zakkariya Yahya bin Sharf Al-Nawawy, Imam mất năm 676 H - cầu xin Allah thương xót ông - đây là một trong những quyển sách quan trọng có giá trị mà người Muslim cần phải đọc nó để áp dụng vào việc hành đạo và cuộc sống thường nhật.
Thêm vào ngày: 2015-12-15
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/2784700
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Chương Nói Về Ai Vạch Ra Một Đường Lối Tốt Đẹp Hoặc Một Đường Lối Xấu
837.9 KB
: Chương Nói Về Ai Vạch Ra Một Đường Lối Tốt Đẹp Hoặc Một Đường Lối Xấu.pdf
2.
Chương Nói Về Ai Vạch Ra Một Đường Lối Tốt Đẹp Hoặc Một Đường Lối Xấu
16.5 MB
: Chương Nói Về Ai Vạch Ra Một Đường Lối Tốt Đẹp Hoặc Một Đường Lối Xấu.docx
Xem thêm ( 19 )
Go to the Top