ඔබ ඉස්ලාම් දහමට පිවිසෙන්නේ කෙසේද?

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: ඔබ ඉස්ලාම් දහමට පිවිසෙන්නේ කෙසේද?
භාෂාව: සිංහල
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අකීල් මුහම්මද් අමීන්
කෙටි විස්තර: ඉස්ලාම් දහමට පිවිසෙන්නේ කෙසේද හා ඉන්අනතුරුව ඔහු හෝ ඇය විසින් කල යුතු දෑ කුමක්ද යන්න මෙහි සඳහන් වී ඇත.
එකතු කළ දිනය: 2015-12-15
Short Link: http://IslamHouse.com/2784691
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
ඔබ ඉස්ලාම් දහමට පිවිසෙන්නේ කෙසේද?
55.3 MB
2.
ඔබ ඉස්ලාම් දහමට පිවිසෙන්නේ කෙසේද?
Go to the Top