അബ്ദു റഊഫ് മുഖ്ലിസ് ഹുറുവി

വ്യക്തിത്വങ്ങളും നേതൃത്വ വും ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: അബ്ദു റഊഫ് മുഖ്ലിസ് ഹുറുവി
സംക്ഷിപ്തം: അബ്ദു റഊഫ് മുഖ്ലിസ് ഹുറുവി;- അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഹറാത്ത് യൂനിവേഴ്സിററി മുദീര്‍.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2010-02-24
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/278147
ബണ്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങള് ( 0 )
Go to the Top