Sự Hướng Dẫn Của Muhammad Trong Thờ Phượng, Giao Tế Ứng Xử & Đạo Đức Của Người

Sách Giới thiệu chung
Chủ đề: Sự Hướng Dẫn Của Muhammad Trong Thờ Phượng, Giao Tế Ứng Xử & Đạo Đức Của Người
Ngôn ngữ: Việt Nam
Tác giả: Ahmad bin Uthman Al-Mazeed
Dịch thuật: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Ông Ahmad bin Uthman Al-Mazeed nói: “...Sự hướng dẫn của Muhammad e là ứng dụng thực tế cho tôn giáo này. Quả thật, trong sự hướng dẫn của Người e đã tập hợp tất cả mọi đặc điểm và bản chất có trong tôn giáo Islam, một tôn giáo dễ dàng, thuyết phục và thiết thực. Đó là bởi vì nó bao quát hết tất cả mọi phương diện của cuộc sống cả thờ phượng, hành động, đạo đức, đời sống và tâm linh.
Đây là cuốn sách mà tôi đã chọn lọc từ cuốn sách “Zaadu Al-Ma’aad về sự hướng dẫn của người bề tôi tốt nhất” của Imam Ibnu Al-Qayyim – một cuốn sách được xem là cuốn sách tốt nhất nói về sự hướng dẫn của Nabi e trong các mặt về đời sống của Người để chúng ta noi theo tấm gương tốt đẹp của Người....”.
Thêm vào ngày: 2015-10-24
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/2777247
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Sự Hướng Dẫn Của Muhammad
2 MB
: Sự Hướng Dẫn Của Muhammad.pdf
2.
Sự Hướng Dẫn Của Muhammad
16.7 MB
: Sự Hướng Dẫn Của Muhammad.docx
Go to the Top