आशूराको दिन शीअःहरू जुन गर्छन् त्यो बिदअत र पथभ्रष्टता हो

फतवाहरु सामर्गीको विवरण,
शीर्षक: आशूराको दिन शीअःहरू जुन गर्छन् त्यो बिदअत र पथभ्रष्टता हो
भाषा: नेपाली
संक्षिप्त विवरण: यस फतवामा मुहर्रमको दशौं दिनको बारेमा र दशौं मुहर्रमको दिन जति पनि अवैधानिक गतिविधिहरू शीअःहरूद्वारा गरिन्छ त्यसको बारेमा कुरआन र हदीसको प्रकाशमा संक्षिप्त जानकारी गराइएको छ ।
थपने मिति: 2015-10-20
संक्षिप्त सम्पर्क: http://IslamHouse.com/2776924
यो ठेगाना विषयानुसार वर्गीकरण गरिएको छ निम्न श्रेणीहरूमा
यो विषय विवरणको अनुवाद निम्न भाषाहरूमा उपलब्ध छ: अरबी
सामर्गीय सलंग्न ( 2 )
1.
आशूराको दिन शीअःहरू जुन गर्छन् त्यो बिदअत र पथभ्रष्टता हो
616.7 KB
: आशूराको दिन शीअःहरू जुन गर्छन् त्यो बिदअत र  पथभ्रष्टता हो.pdf
2.
आशूराको दिन शीअःहरू जुन गर्छन् त्यो बिदअत र पथभ्रष्टता हो
5 MB
: आशूराको दिन शीअःहरू जुन गर्छन् त्यो बिदअत र  पथभ्रष्टता हो.doc
Go to the Top